• Реактиви
  • Реагенти для клонування
    • Фермент
БРЕНДИ

Термочутлива лужна фосфатаза FastAp

Отримати пропозицію

FastAP – це новітня лужна фосфатаза, що активна у всіх буферах для рестрикції Thermo Fisher Scientific та у ПЛР буферах.

Т4 ДНК лігаза, 200 одиниць

Отримати пропозицію

T4 ДНК лігаза каталізує формування фосфодієфірного зв’язку між сусіднім 5'- фосфатом і 3'-гідроксилом у дуплексі ДНК чи РНК.

Т4 ДНК лігаза, 1000 одиниць

Отримати пропозицію

Т4 ДНК лігаза об’єднує фрагменти ДНК із будь-якими когезивними чи тупими  кінцями, але не є активним щодо одноланцюгових нуклеїнових кислот.

Фрагмент Кльонова

Отримати пропозицію

Фрагмент Кльонова від Thermo Scientific вбудовує модифіковані нуклеотиди: біотин-, дигоксигенін – та флуорисцентно-мічені нуклеотиди

T4 ДНК полімераза

Отримати пропозицію

T4 ДНК полімераза від Thermo Fisher Scientific – це матрично-залежна ДНК полімераза, що каталізує 5'-3' синтез із праймованої одноланцюгової ДНК.

Набір CloneJET PCR Cloning Kit

Отримати пропозицію

Набір CloneJET PCR Cloning Kit від Thermo Scientific являє собою удосконалену систему позитивної селекції для високоефективного клонування продуктів ПЛР, напрацьованих будь-якою термостабільною ДНК-полімеразою

Транскриптаза (ревертаза) Maxima Reverse Transcriptase від Thermo Scientific

Отримати пропозицію

Транскриптаза Maxima Reverse Transcriptase від Thermo Scientific - ефективний та чутливий фермент для Вашої лабораторії!