Термочутлива лужна фосфатаза FastAp

Отримати пропозицію

FastAP – це новітня лужна фосфатаза, що активна у всіх буферах для рестрикції Thermo Fisher Scientific та у ПЛР буферах.

Т4 ДНК лігаза, 200 одиниць

Отримати пропозицію

T4 ДНК лігаза каталізує формування фосфодієфірного зв’язку між сусіднім 5'- фосфатом і 3'-гідроксилом у дуплексі ДНК чи РНК.

Т4 ДНК лігаза, 1000 одиниць

Отримати пропозицію

Т4 ДНК лігаза об’єднує фрагменти ДНК із будь-якими когезивними чи тупими  кінцями, але не є активним щодо одноланцюгових нуклеїнових кислот.

Фрагмент Кльонова

Отримати пропозицію

Фрагмент Кльонова від Thermo Scientific вбудовує модифіковані нуклеотиди: біотин-, дигоксигенін – та флуорисцентно-мічені нуклеотиди

T4 ДНК полімераза

Отримати пропозицію

T4 ДНК полімераза від Thermo Fisher Scientific – це матрично-залежна ДНК полімераза, що каталізує 5'-3' синтез із праймованої одноланцюгової ДНК.

Набір CloneJET PCR Cloning Kit

Отримати пропозицію

Набір CloneJET PCR Cloning Kit від Thermo Scientific являє собою удосконалену систему позитивної селекції для високоефективного клонування продуктів ПЛР, напрацьованих будь-якою термостабільною ДНК-полімеразою

Суміш для ПЛР DreamTaq PCR Master Mix (2X)

Отримати пропозицію

Суміш для ПЛР DreamTaq PCR Master Mix (2X) від  Thermo Scientific – це готовий до використання розчин, що містить  DreamTaq ДНК полімеразу, покращений DreamTaq буфер, MgCl2, та  dNTPs.

Суміш для ПЛР DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)

Отримати пропозицію

Суміш для ПЛР DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) від  Thermo Scientific – це готовий до використання розчин, що містить  DreamTaq ДНК полімеразу, покращений DreamTaq Green буфер, MgCl2, та  dNTPs.

Суміш для ПЛР Phusion High-Fidelity PCR Master Mix із HF-буфером

Отримати пропозицію

Phusion High-Fidelity PCR Master Mix від Thermo Fisher – це зручна двократна (2х) суміш для ПЛР, що містить Phusion ДНК полімеразу, нуклеотиди і реакційний буфер з MgCl2.

Суміш для ПЛР Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix

Отримати пропозицію

Завдяки малій кількості помилок (у 50 разів менше, ніж у Taq, та у 6 разів нижче, ніж у Pfu), Phusion High-Fidelity ДНК полімераза є прекрасним вибором для клонування та інших досліджень, що вимагають високої точності.

Суміш для ПЛР Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix

Отримати пропозицію

Використання Phusion ДНК полімерази забезпечує надійність експерименту та скорочений час реакції навіть за умови присутності інгібіторів ПЛР

Суміш для ПЛР DreamTaq Hot Start PCR Master Mix

Отримати пропозицію

Суміш для ПЛР DreamTaq Hot Start PCR Master Mix від Thermo Scientific  - це готова до використання двократна (2х) реакційна суміш, що містить  DreamTaq Hot Start ДНК полімеразу, DreamTaq буфер, Mg2+ та dNTPs.

Суміш для ПЛР DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix

Отримати пропозицію

Суміш для ПЛР DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix від Thermo Scientific  - це готова до використання двократна (2х) реакційна суміш, що містить  DreamTaq Hot Start ДНК полімеразу, DreamTaq Green буфер, Mg2+ та dNTPs.

Набори TaqMan для виявлення соматичних мутацій

Отримати пропозицію

Ці набори дозволяють аналізувати мутації у 45 ключових онкоасоційованих генах за допомогою як стандартних, так і виготовлених на замовлення зондів та праймерів.

Набір TaqMan для генотипування метаболізму лікарських засобів

Отримати пропозицію

Цілями усіх наборів нашої колекції є потенційно важливі поліморфізми у генах, що кодують ферменти метаболізму лікарських засобів і супутні їм транспортні білки.

Набори TaqMan для аналізу білків

Отримати пропозицію

Набір TaqMan для аналізу білків забезпечує швидку, легку ідентифікацію та кількісне виявлення білкових маркерів.

Набори TaqMan для SNP-генотипування

Отримати пропозицію

Набори TaqMan ідеально підходять для будь-яких методик генотипування, включно зі скринінгом, асоціативними дослідженнями, аналізом кандидатних ділянок гену та чітким генетичним картуванням.